Filhotes Nascidos

Fêmea 1

 Fêmea
Principe X Neblina
 06/08/2020
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
Principe X Neblina
 06/08/2020
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
Always X Luz
 02/08/2020
Ficha Completa

Macho 3

 Macho
Always X Luz
 02/08/2020
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
Always X Fan
 11/01/2020
Ficha Completa

Macho 3

 Macho
Always X Fan
 11/01/2020
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
Always X Fan
 11/01/2020
Ficha Completa

Fêmea 3

 Fêmea
Always X Fan
 11/01/2020
Ficha Completa

Macho 2

 Macho
Always X Fan
 11/01/2020
Ficha Completa

Macho 4

 Macho
Always X Fan
 11/01/2020
Ficha Completa

Fêmea 2

 Fêmea
Always X Fan
 11/01/2020
Ficha Completa

Bartho

 Fêmea
Principe X Neblina
 07/06/2019
Ficha Completa

Juca

 Fêmea
Principe X Neblina
 07/06/2019
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
Principe X Gertrudes
 15/03/2019
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
Principe X Gertrudes
 15/03/2019
Ficha Completa

Fêmea 2

 Fêmea
Principe X Gertrudes
 15/03/2019
Ficha Completa

Fêmea 5

 Fêmea
Always X Gigi
 17/11/2018
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
Mali X Monty
 17/05/2018
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
Always X Ana Lucia
 10/04/2018
Ficha Completa

Fêmea 2

 Fêmea
Always X Ana Lucia
 10/04/2018
Ficha Completa

Fêmea 4

 Fêmea
Always X Ana Lucia
 10/04/2018
Ficha Completa

Fêmea 6

 Fêmea
Always X Ana Lucia
 10/04/2018
Ficha Completa

Fêmea 8

 Fêmea
Always X Ana Lucia
 10/04/2018
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
Always X Ana Lucia
 10/04/2018
Ficha Completa

Fêmea 3

 Fêmea
Always X Ana Lucia
 10/04/2018
Ficha Completa

Fêmea 5

 Fêmea
Always X Ana Lucia
 10/04/2018
Ficha Completa

Fêmea 7

 Fêmea
Always X Ana Lucia
 10/04/2018
Ficha Completa

Macho 2

 Macho
Princ X Gigi
 02/12/2017
Ficha Completa

Macho 4

 Macho
Princ X Gigi
 02/12/2017
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
Princ X Gigi
 02/12/2017
Ficha Completa
Fan

Fan

Fantasy Scatle

 Fêmea
Mali X Gigi
 02/12/2017
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
Princ X Gigi
 02/12/2017
Ficha Completa

Macho 3

 Macho
Princ X Gigi
 02/12/2017
Ficha Completa

Macho 5

 Macho
Princ X Gigi
 02/12/2017
Ficha Completa

Fêmea 2

 Fêmea
Princ X Gigi
 02/12/2017
Ficha Completa
Luma

Luma

Luma Scatle

 Fêmea
Princ X Gigi
 02/12/2017
Ficha Completa
Fuego

Fuego

Fuego Niet Scatle

 Macho
Mali X Gigi
 02/12/2017
Ficha Completa

Fêmea 3

 Fêmea
Always X Estrela
 17/10/2017
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
Always X Estrela
 17/10/2017
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
Always X Estrela
 17/10/2017
Ficha Completa

Macho 2

 Macho
Always X Estrela
 17/10/2017
Ficha Completa

Fêmea 2

 Fêmea
Always X Estrela
 17/10/2017
Ficha Completa

Macho 6

 Macho
Always X Abigail
 15/08/2017
Ficha Completa

Macho 2

 Macho
Always X Kika
 01/08/2017
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
Always X Kika
 01/08/2017
Ficha Completa
Jadore

Jadore

Mademoiselle Jadore Scatle

 Fêmea
Always X Gigi
 08/01/2017
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
Always X Gigi
 08/01/2017
Ficha Completa

Macho 3

 Macho
Always X Gigi
 08/01/2017
Ficha Completa

Fêmea 2

 Fêmea
Always X Gigi
 08/01/2017
Ficha Completa

Macho 2

 Macho
Always X Gigi
 08/01/2017
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
Always X Gigi
 08/01/2017
Ficha Completa
Menininha

Menininha

Little Girl

 Fêmea
Happy X Babaloo
 11/04/2016
Ficha Completa
Abigail

Abigail

Abigail Scatle

 Fêmea
Holy X Gertrudes
 18/04/2015
Ficha Completa
Luz

Luz

Puka Scatle

 Fêmea
Holy X Babaloo
 21/08/2014
Ficha Completa
Lua

Lua

Hanna Scatle

 Fêmea
Holy X Babaloo
 21/08/2014
Ficha Completa
Gigi

Gigi

Giovanna Scatle

 Fêmea
Panzer X Andrea
 06/02/2012
Ficha Completa
Kika

Kika

Kika Princess of Scatle

 Fêmea
Lance X Lupytta
 13/08/2010
Ficha Completa
Ana Lucia

Ana Lucia

Ana Lucia Scatle

 Fêmea
Lance X Lupytta
 13/08/2010
Ficha Completa
Panzer

Panzer

Panzer Scatle

 Macho
Lance X Lupytta
 26/08/2009
Ficha Completa
Lupytta

Lupytta

Lupytta Scatle

 Fêmea
Holy X Andrea
 11/04/2007
Ficha Completa
Andrea

Andrea

Lady Andrea Scatle

 Fêmea
 26/05/2005
Ficha Completa
Amanda

Amanda

Amanda Scatle

 Fêmea
Always X Estrela
Ficha Completa
Agata

Agata

Agata Lady Scatle

 Fêmea
Lance X Andrea
Ficha Completa
Feliz

Feliz

Happy Scatle

 Macho
Happy X Patty
Ficha Completa